Episerver remote UDP events after upgrading to CMS 11

After upgrading a site from CMS 10 to CMS 11, this error surfaced:

Server Error in ‘/’ Application.


Configuration Error

Description: An error occurred during the processing of a configuration file required to service this request. Please review the specific error details below and modify your configuration file appropriately.

Parser Error Message: The type ‘Microsoft.ServiceModel.Samples.UdpTransportElement, EPiServer.Events’ registered for extension ‘udpTransportCustom’ could not be loaded.

Source Error:

Line 55:   <binding name="RemoteEventsBinding">
Line 56:     <binaryMessageEncoding />
Line 57:       <udpTransportCustom 
multicast="true"/>
Line 58: </binding> Line 59: </customBinding>

Source File: C:\Alloy\web.config    Line: 57


Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.7.2633.0

Let’s figure out what’s wrong!
Read more →

Episerver og de nye listeegenskapene

Episerver kommer med ukentlige oppdateringer, men det er som oftest bare mindre feilrettinger, og det kan gå uker eller måneder mellom hver virkelige godbit. Godt skjult i Episerver – update 189, som ble sluppet 21. november 2017, var det en ny feature: «CMS-8190: List properties». Jeg overså først denne selv, men nå er tiden inne for å finne ut hva dette egentlig er.
Les videre

Episervers modulinnstillinger

Et Episerver-nettsted av en viss størrelse vil normalt ha en del konfigurasjon som avanserte redaktørerer og administratorer har et forhold til. Noe konfigurasjon endres sjeldent, og kan med fordel ligge bortgjemt i konfigurasjonsfiler.

Konfigurasjon som bør være lettere tilgjengelig, kan eventuelt legges på utvalgte Episerversider. Fordelen med Episerversider er at konfigurasjonen kan endres uten at IIS må startes på nytt og at Episerver håndterer invalidering av cachen på tvers av servere. Ved å legge innstillingene slik blir de i utgangspunktet er synlig for vanlige redaktørerer, og siden de ligger på vanlige Episerversider kan man også risikere at de blir slettet eller flyttet av noen som ikke tenker på at de inneholder viktige innstillinger.

En tredje mulighet er å legge innstillingene under modulinnstillinger (eller «Plug-in Manager» / «Module settings»), her kan vi (hvis vi gjør det riktig) få alle fordelene fra to to andre alternativene, uten noen av ulempene.
Les videre

Hjelpetekster i Episerver redaktørmodus

Livet som nettredaktør kan være vanskelig. En del større Episerver-løsninger kan ha over 100 ulike sidetyper, der alle har mange faner med et ti-talls egenskaper. Hver egenskap har riktignok en ledetekst, eller et label, som er en kort tekst som forteller redaktørene hvilken informasjon som kan fylles inn her, f.eks. «Overskrift», «Ingress» eller lignende.

Av og til er det ikke nok plass til all informasjonen som redaktørene burde få, og derfor har Episervar lagt til muligheten til å vise en tooltip, en ekstra beskrivelse som vises ved mouseover på ledeteksten. Det er et par problemer med denne tilnærmingen. Det er ingen visuell markering som informerer redaktørene om hvilke egenskaper som har en slik hjelpetekst, og hvilke som ikke har det. Og siden de færreste egenskapene har det, er sannsynligheten for at redaktørene oppdager de få hjelpetekstene som er der nokså liten.

Når ikke Episerver selv kan levere noe som fungerer, må andre gjøre sine tilpasninger! Det finnes noen grep man kan ta for å gjøre hjelpen lettere tilgjengelig!
Les videre

Episerver.Forms and the solving of a performance issue

Forms are a key element of many websites to collect information and interact with visitors. Some examples of such forms are Contact us, Sign up for our newsletter and Apply for a job.

The block-based approach Episerver.Forms makes assembling a new form a familiar experience for Episerver-editors. Complex forms require a large number of blocks, and thus a large amount of clicking, typing and publishing. Even though the experience is familiar, creating a form is not necessarily a five-minute task.

A small form with two-three text-inputs, a few radio buttons and a submit button are quick to set up and works flawless. Real life use cases are not always quick and flawless. When a customer created a quite large form, with five text fields, 70 groups of radio buttons and a total of 35 headings, the page containing the form took 25 seconds to load. Not so quick and flawless anymore.
Read more →