Jira på hjemmebane – orden på flytteprosessen?

Som utvikler er jeg vant til å forholde meg til oppgaver beskrevet i Jira. Jira er et av verdens mest brukte systemer for oppgavehåndtering, og gjør det enkelt å holde oversikt underveis i prosesser.

Til sommeren skal familien flytte til Sunnmøre, noe som er et prosjekt i seg selv med både tidsfrister og mange oppgaver som skal utføres. I likhet med prosjekter på jobb, kan kanskje også flytteprosjektet dra nytte av noen verktøy.
Les videre