Tags: Azure Konfigurasjon

Bytt tidssone for en Azure WebApp

Da jeg testet outputcaching for denne bloggen, la jeg til tidspunktet for når hver side ble generert som en html-kommentar nederst i markupen, slik:

<!-- @DateTime.Now.ToString("dd.MM.yyyy HH:mm:ss") -->

Selv om App Servicen er plassert i «Norway East», ble tidspunktet UTC og ikke i min lokale tidssone.

For å skifte tidssone kan vi legge til en App Setting med navn WEBSITE_TIME_ZONE fra Azure portalen, og sette verdien til tidssonen du ønsker.

Lovlige verdier kan finnes i registreret (bruk regedit.exe) under:

\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\

En liste med tidssoner fra Windows-registreret

Jeg satte verdien til Central European Standard Time, slik:

Azure AppSettings med innstillinger for tidssone

Vær oppmerksom på at endringer i AppSettings vil gjøre at din WebApp starter på nytt.

Det var alt!